« powrót

PIKNIK RODZINNY

Wójt Gminy Skołyszyn oraz Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwaw Skołyszynie zapraszają dzieci 20 czerwca na piknik rodzinny, który odbędzie się w godzinach 15.00-19.00 na stadionie sportowym w Skołyszynie

Podczas pikniku dzieci wezmą udział w zabawach integracyjnych z animatorami, strażakami i pracownikami GOKiCz w Skołyszynie oraz w licznych grach i konkursach. Na scenie zaprezentują się laureaci Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej oraz uczestnicy zajęć artystycznych prowadzonych w GOKiCz w Skołyszynie.

W trakcie pikniku można będzie bezpłatnie korzystać z  atrakcji wesołego miasteczka. Dodatkową atrakcją będą pokazy naukowe "Mądry dzieciak" oraz stoisko przyrodnicze "EKOSKOPU"  z mikroskopowaniem owadów i roślin, przyrodniczą wystawką bioróżnorodności z tablicami interaktywnymi i zabawami oraz eksperymentami chemicznymi.

Piknik zorganizowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zabawy plastyczne zorganizowane zostaną w ramach projektu "Tu czytaMy" (Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu).

 

 

 

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013