Krystyna Pilch

« powrót

Krystyna Pilch mieszka w Święcanach. Od wielu lat pisze wiersze pełne, nadziei i miłości do małej ojczyzny. Jest działaczką społeczną w Kole Gospodyń Wiejskich w Święcanach. Zadebiutowała w 2008 r. tomikiem „Nie mijaj wiosno, moja nadziejo…”. Należy do Klubu Twórców Sztuki Gminy Skołyszyn. Wiersze poetki są zamieszczone w 13 publikacjach zbiorowych.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013