Jan Wojtas

« powrót

Jan Wojtas –  mieszka  w Przysiekach. Rzeźbą zajmuje się od 20 lat. Wykonuje rzeźby pełne, płaskorzeźby, makiety kościołów, cerkwi. Jego prace wystawiane były m. in. w Trebiszowie, w Muzeum w Jaśle, Jasielskim Domu Kultury, Wystawiał swoje prace  na wystawach zbiorowych i indywidualnych w pobliskich Domach Kultury. Wykonuje corocznie główną nagrodę  „Festiwalu Folkloru Karpat” w Trzcinicy, statuetkę „Karpackiego grajka”. Należy do KTS Gminy Skołyszyn.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013