Kalendarz

wrzesień 2017

2017

1

wrzesień
2017

2

wrzesień
2017

3

wrzesień
2017

4

wrzesień
2017

5

wrzesień
2017

6

wrzesień
2017

7

wrzesień
2017

8

wrzesień
2017

9

wrzesień
2017

10

wrzesień
2017

11

wrzesień
2017

12

wrzesień
2017

13

wrzesień
2017

14

wrzesień
2017

15

wrzesień
2017

16

wrzesień
2017

17

wrzesień
2017

18

wrzesień
2017

19

wrzesień
2017

20

wrzesień
2017

21

wrzesień
2017

22

wrzesień
2017

23

wrzesień
2017

24

wrzesień
2017

25

wrzesień
2017

26

wrzesień
2017

27

wrzesień
2017

28

wrzesień
2017

29

wrzesień
2017

30

wrzesień

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013