Kalendarz

sierpień 2018

2018

1

sierpień
2018

2

sierpień
2018

3

sierpień
2018

4

sierpień
2018

5

sierpień
2018

6

sierpień
2018

7

sierpień
2018

8

sierpień
2018

9

sierpień
2018

10

sierpień
2018

11

sierpień
2018

12

sierpień
2018

13

sierpień
2018

14

sierpień
2018

15

sierpień
2018

16

sierpień
2018

17

sierpień
2018

18

sierpień
2018

19

sierpień
2018

20

sierpień
2018

21

sierpień
2018

22

sierpień
2018

23

sierpień
2018

24

sierpień
2018

25

sierpień
2018

26

sierpień
2018

27

sierpień
2018

28

sierpień
2018

29

sierpień
2018

30

sierpień
2018

31

sierpień

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013