Kalendarz

kwiecień 2021

2021

1

kwiecień
2021

2

kwiecień
2021

3

kwiecień
2021

4

kwiecień
2021

5

kwiecień
2021

6

kwiecień
2021

7

kwiecień
2021

8

kwiecień
2021

9

kwiecień
2021

10

kwiecień
2021

11

kwiecień
2021

12

kwiecień
2021

13

kwiecień
2021

14

kwiecień
2021

15

kwiecień
2021

16

kwiecień
2021

17

kwiecień
2021

18

kwiecień
2021

19

kwiecień
2021

20

kwiecień
2021

21

kwiecień
2021

22

kwiecień
2021

23

kwiecień
2021

24

kwiecień
2021

25

kwiecień
2021

26

kwiecień
2021

27

kwiecień
2021

28

kwiecień
2021

29

kwiecień
2021

30

kwiecień

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013