Kalendarz

kwiecień 2020

2020

1

kwiecień
2020

2

kwiecień
2020

3

kwiecień
2020

4

kwiecień
2020

5

kwiecień
2020

6

kwiecień
2020

7

kwiecień
2020

8

kwiecień
2020

9

kwiecień
2020

10

kwiecień
2020

11

kwiecień
2020

12

kwiecień
2020

13

kwiecień
2020

14

kwiecień
2020

15

kwiecień
2020

16

kwiecień
2020

17

kwiecień
2020

18

kwiecień
2020

19

kwiecień
2020

20

kwiecień
2020

21

kwiecień
2020

22

kwiecień
2020

23

kwiecień
2020

24

kwiecień
2020

25

kwiecień
2020

26

kwiecień
2020

27

kwiecień
2020

28

kwiecień
2020

29

kwiecień
2020

30

kwiecień

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013