Kalendarz

listopad 2018

2018

1

listopad
2018

2

listopad
2018

3

listopad
2018

4

listopad
2018

5

listopad
2018

6

listopad
2018

7

listopad
2018

8

listopad
2018

9

listopad
2018

10

listopad
2018

11

listopad
2018

12

listopad
2018

13

listopad
2018

14

listopad
2018

15

listopad
2018

16

listopad
2018

17

listopad
2018

18

listopad
2018

19

listopad
2018

20

listopad
2018

21

listopad
2018

22

listopad
2018

23

listopad
2018

24

listopad
2018

25

listopad
2018

26

listopad
2018

27

listopad
2018

28

listopad
2018

29

listopad
2018

30

listopad

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013