Kalendarz

maj 2018

2018

1

maj
2018

2

maj
2018

3

maj
2018

4

maj
2018

5

maj
2018

6

maj
2018

7

maj
2018

8

maj
2018

9

maj
2018

10

maj
2018

11

maj
2018

12

maj
2018

13

maj
2018

14

maj
2018

15

maj
2018

16

maj
2018

17

maj
2018

18

maj
2018

19

maj
2018

20

maj
2018

21

maj
2018

22

maj
2018

23

maj
2018

24

maj
2018

25

maj
2018

26

maj
2018

27

maj
2018

28

maj
2018

29

maj
2018

30

maj
2018

31

maj

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013