Kalendarz

styczeń 2020

2020

1

styczeń
2020

2

styczeń
2020

3

styczeń
2020

4

styczeń
2020

5

styczeń
2020

6

styczeń
2020

7

styczeń
2020

8

styczeń
2020

9

styczeń
2020

10

styczeń
2020

11

styczeń
2020

12

styczeń
2020

13

styczeń
2020

14

styczeń
2020

15

styczeń
2020

16

styczeń
2020

17

styczeń
2020

18

styczeń
2020

19

styczeń
2020

20

styczeń
2020

21

styczeń
2020

22

styczeń
2020

23

styczeń
2020

24

styczeń
2020

25

styczeń
2020

26

styczeń
2020

27

styczeń
2020

28

styczeń
2020

29

styczeń
2020

30

styczeń
2020

31

styczeń

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013