Kalendarz

listopad 2017

2017

1

listopad
2017

2

listopad
2017

3

listopad
2017

4

listopad
2017

5

listopad
2017

6

listopad
2017

7

listopad
2017

8

listopad
2017

9

listopad
2017

10

listopad
2017

11

listopad
2017

12

listopad
2017

13

listopad
2017

14

listopad
2017

15

listopad
2017

16

listopad
2017

17

listopad
2017

18

listopad
2017

19

listopad
2017

20

listopad
2017

21

listopad
2017

22

listopad
2017

23

listopad
2017

24

listopad
2017

25

listopad
2017

26

listopad
2017

27

listopad
2017

28

listopad
2017

29

listopad
2017

30

listopad

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013