Kalendarz

grudzień 2023

2023

1

grudzień
2023

2

grudzień
2023

3

grudzień
2023

4

grudzień
2023

5

grudzień
2023

6

grudzień
2023

7

grudzień
2023

8

grudzień
2023

9

grudzień
2023

10

grudzień
2023

11

grudzień
2023

12

grudzień
2023

13

grudzień
2023

14

grudzień
2023

15

grudzień
2023

16

grudzień
2023

17

grudzień
2023

18

grudzień
2023

19

grudzień
2023

20

grudzień
2023

21

grudzień
2023

22

grudzień
2023

23

grudzień
2023

24

grudzień
2023

25

grudzień
2023

26

grudzień
2023

27

grudzień
2023

28

grudzień
2023

29

grudzień
2023

30

grudzień
2023

31

grudzień

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013