Kalendarz

październik 2019

2019

1

październik
2019

2

październik
2019

3

październik
2019

4

październik
2019

5

październik
2019

6

październik
2019

7

październik
2019

8

październik
2019

9

październik
2019

10

październik
2019

11

październik
2019

12

październik
2019

13

październik
2019

14

październik
2019

15

październik
2019

16

październik
2019

17

październik
2019

18

październik
2019

19

październik
2019

20

październik
2019

21

październik
2019

22

październik
2019

23

październik
2019

24

październik
2019

25

październik
2019

26

październik
2019

27

październik
2019

28

październik
2019

29

październik
2019

30

październik
2019

31

październik

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013