Kalendarz

grudzień 2019

2019

1

grudzień
2019

2

grudzień
2019

3

grudzień
2019

4

grudzień
2019

5

grudzień
2019

6

grudzień
2019

7

grudzień
2019

8

grudzień
2019

9

grudzień
2019

10

grudzień
2019

11

grudzień
2019

12

grudzień
2019

13

grudzień
2019

14

grudzień
2019

15

grudzień
2019

16

grudzień
2019

17

grudzień
2019

18

grudzień
2019

19

grudzień
2019

20

grudzień
2019

21

grudzień
2019

22

grudzień
2019

23

grudzień
2019

24

grudzień
2019

25

grudzień
2019

26

grudzień
2019

27

grudzień
2019

28

grudzień
2019

29

grudzień
2019

30

grudzień
2019

31

grudzień

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013