Kalendarz

styczeń 2021

2021

1

styczeń
2021

2

styczeń
2021

3

styczeń
2021

4

styczeń
2021

5

styczeń
2021

6

styczeń
2021

7

styczeń
2021

8

styczeń
2021

9

styczeń
2021

10

styczeń
2021

11

styczeń
2021

12

styczeń
2021

13

styczeń
2021

14

styczeń
2021

15

styczeń
2021

16

styczeń
2021

17

styczeń
2021

18

styczeń
2021

19

styczeń
2021

20

styczeń
2021

21

styczeń
2021

22

styczeń
2021

23

styczeń
2021

24

styczeń
2021

25

styczeń
2021

26

styczeń
2021

27

styczeń
2021

28

styczeń
2021

29

styczeń
2021

30

styczeń
2021

31

styczeń

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013