« powrót

REGULAMIN ELIMINACJI GMINNYCH PODKARPACKIEGO KONKURSU LITERATURA I DZIECI

REGULAMIN ELIMINACJI GMINNYCH

PODKARPACKIEGO KONKURSU LITERATURA I DZIECI

pod hasłem „Uśmiechnięte wiersze i wesołe piosenki”

 

 

  1. Organizatorem eliminacji gminnych PODKARPACKIEGO KONKURSU LITERATURA I DZIECI pod   hasłem „Uśmiechnięte wiersze i wesołe piosenki” jest Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Konkurs ogłoszony został przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.
  2. Przedmiotem konkursu jest twórczość znaczących i wybitnych autorów, piszących dla dzieci, których utwory sprawiają, że młodzi ludzie z przyjemnością sięgają po lekką, wesołą i zabawną literaturę.
  3. Celem konkursu jest:

- upowszechnianie i zachęcanie do czytania książek,

- popularyzowanie literatury dziecięcej,

- rozwijanie wyobraźni i spontaniczności,

- promocja dokonań artystycznych dzieci,

- konfrontacja warsztatu instruktora-pedagoga.

4.Uwagi programowe i organizacyjne:

uczestnicy prezentują 1 utwór wybranego autora w formie - recytacji

   - czas indywidualnej prezentacji - do 5 minut. /Prosimy o przestrzeganie ram czasowych/.

   - Organizator PODKARPACKIEGO KONKURSU LITERATURA I DZIECI Wojewódzki Dom Kultury w  Rzeszowie zachęca do sięgniecie po twórczość Stanisławy Kopiec z Lubeni.

5.  Jury konkursu oceniać będzie uczestników w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I -  III klasa szkoły podstawowej
  • IV - VI klasa szkoły podstawowej

6.  Kryteria oceny w konkursie: dobór repertuaru, interpretacja, kultura słowa, prawdziwość

      wypowiedzi, walory wychowawcze, ogólny wyraz artystyczny.

Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane

przez Gminę Skołyszyn oraz GOKiCz w Skołyszynie.

Dodatkową nagrodą w konkursie będzie nominacja do udziału w eliminacjach rejonowych,

które odbędą się 24 listopada 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie.

7.Miejsce i termin eliminacji gminnych konkursu:

- 21 listopada 2023 r. godz. 900 Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

- termin nadsyłania zgłoszeń: zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 14 listopada 2023 r. na

  załączonej karcie zgłoszeń - załącznik nr 1 do regulaminu wraz z załącznikiem nr 2, na adres:

  Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa

  38-242 Skołyszyn 283

  lub pocztą elektroniczną: email gok@skolyszyn.pl

  tel. 13/4491017

8. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

9. Szczegółowy regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU LITERATURA I DZIECI dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

 

Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji patronujących.

 

 

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013