« powrót

Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie wraz z filiami zakończył realizację projektu „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”. Projekt - współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - umożliwił GOKiCz w Skołyszynie pozyskanie sześciu nowych komputerów.

 

Celem projektu było:

    - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników GOKiCz w Skołyszynie poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych

   -  Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć

  -  Wyposażenie GOKiCz w Skołyszynie w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów

 

 

W maju i czerwcu 2021 roku Jadwiga Gorczyca z GOKiCz w Skołyszynie wzięła udział w szkolenia w ramach projektu „Sieć na kulturę” oraz prowadziła warsztaty „BEZPIECZNE ZACHOWANIA W SIECI” dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Skołyszynie.

W listopadzie i grudniu Dorota Setlak (filia w Harklowej) zorganizowała cykl szkoleń dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Harklowej z zakresu kompetencji medialnych.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom uczestniczącym w projekcie, które zgłosiły chęć uczestnictwa w organizowanych warsztatach.

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013