« powrót

Biblioteki pozostają otware

Szanowni Czytelnicy!
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 19.03.2021 r., poz. 512) i rekomendacjami Biblioteki Narodowej, biblioteki publiczne mogą być otwarte dla użytkowników od 20 marca do 9 kwietnia 2021 r. W związku z tym biblioteki w Skołyszynie, Harklowej i w Święcanach będą otwarte dla czytelników.

Przypominamy o obowiązujących obostrzeniach sanitarnych i zasadach bezpieczeństwa:
- Wypożyczanie książek bez wolnego dostępu do półek.
- W lokalu może przebywać określona liczna osób (1 osoba na 15 m2 - informacje będą wywieszane na drzwiach zewnętrznych).
- Czytelnicy wchodzący na teren biblioteki zobowiązani są do zasłonięcia ust i nosa przy pomocy maseczki oraz bezwzględnej dezynfekcji rąk.
- Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego – min. 1,5 metra (również czytelników oczekujących na wejście do lokalu bibliotecznego).
- Zwracane książki poddawane są kwarantannie trwającej 3 dni, po tym czasie kierowane są do wypożyczania.

Preferowane są zamówienia dokonane poprzez konto czytelnika w systemie MAK+ lub złożone telefonicznie. W przypadku braku zamówienia elektronicznego lub telefonicznego, zamówienie realizuje bibliotekarz w oparciu o skonkretyzowane zapytanie czytelnika. Czytelnik może jednorazowo pożyczyć 10 książek i 5 zbiorów specjalnych na okres 30 dni. Istnieje możliwość prolongaty wypożyczonych zbiorów o 30 dni.

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013