« powrót

Informacje dotyczące godzin i zasad funkcjonowania bibliotek Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie obowiązujące od 1 grudnia 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi godzin i zasad funkcjonowania bibliotek Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie obowiązującymi od 1 grudnia 2020 r. Zasady korzystania z Bibliotek są zgodne z obowiązującymi nas wytycznymi ministerialnymi oraz zaleceniami Biblioteki Narodowej.

 

Wypożyczenia zbiorów w Bibliotece w Skołyszynie oraz w filiach bibliotecznych (Harklowa, Święcany) odbywają się w trybie wolnego dostępu do półek, z zachowaniem obowiązkowej dezynfekcji rąk lub konieczności użycia rękawiczek jednorazowych, oraz z obowiązkiem zakrywania ust i nosa.

Wszystkich odwiedzających bibliotekę obowiązuje przestrzeganie zasad sanitarnych – nakładanie maseczek oraz dezynfekcja rąk lub nakładanie rękawiczek ochronnych (Biblioteka nie zapewnia maseczek oraz rękawiczek dla czytelników).


W Bibliotekach jednocześnie przebywać może ograniczona liczba czytelników:

  • Biblioteka w Skołyszynie - 6 czytelników,
  • Filia w Harklowej - 2 czytelników
  • Filia w Święcanach - 4 czytelników

 Prosimy NIE DEZYNFEKOWAĆ książek w domu.

Zwracane zbiory będą poddawane 3-dniowej kwarantannie.

 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną zmieniają się godziny udostępniania.

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 Biblioteki będą  otwarte dla czytelników wg następującego harmonogramu:

 

a) Biblioteka w Skołyszynie:

- poniedziałek: 10:00 – 18:00

- wtorek - piątek: 09:00 - 17:00

b) Filia w Harklowej:

- poniedziałek: 08.30 – 16.30

- środa: 08.30 – 16.30

- piątek: 13.30 – 17.30

c) Filia w Święcanach:

- poniedziałek: 08.30 – 16.30

- środa: 08.30 – 16.30

- piątek: 13.30 – 17.30   

 

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013