« powrót

Narodowe Czytanie

Fragmenty Dobrej pani  Elizy Orzeszkowej, Dymu Marii Konopnickiej, Katarynki  Bolesława Prusa, Mój ojciec wstępuje do strażaków Bruna Schulza, Orki Władysława Stanisława Reymonta, Rozdzióbią nas kruki, wrony… Stefana Żeromskiego, Sachem  Henryka Sienkiewicza oraz Sawy Henryka Rzewuskiego można było usłyszeć 9 września przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Fragmenty ośmiu polskich nowel czytali samorządowcy, przedstawiciele różnych zawodów oraz młodzież. Wszystko za sprawą ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie.

            Narodowe Czytanie to akcja zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczpospolitej. W zeszłym roku w niemal 3 000 miejscowościach na całym świecie odbyło się wspólne czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. Celem akcji jest promocja polskiej kultury, popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.

            Spotkanie zorganizowane przez GOKiCz w Skołyszynie oraz Szkołę Podstawową w Święcanach rozpoczęła dyrektor GOKiCz w Skołyszynie Marta Gąsiorowska czytając okolicznościowy list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, następnie fragmenty nowel czytali: Katarzyna Pyzik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Święcanach oraz uczniowie SP w Święcanach; Wójt Gminy Skołyszyn - Bogusław Kręcisz; Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn - Paweł Gutkowski, Sekretarz Gminy Skołyszyn - Izabela Jankowska - Zawada; Małgorzata Berkowicz (Dyrektor Banku Spółdzielczego w Skołyszynie),  Mirosław Pawluś (Szkoła Podstawowa w Święcanach) Małgorzata Rąpała (Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach), Henryka Klisiewicz (Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Skołyszynie), Stanisław Święch  (Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Rzeszowie, Prezes  Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Jaśle) oraz Maria Kurowska  (Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego ) 

 

            Wszyscy zebrani zaproszeni zostali do obejrzenia okolicznościowej wystawy oraz na degustacje słodkości przygotowanych przez KGW w Skołyszynie. Dodatkowo uczestnicy mogli opieczętować przyniesione przez siebie książki pamiątkową pieczątką tegorocznej edycji NC oraz zrobić sobie zdjęcie przy tematycznej fotościance.

            W ramach projektu "litERAtura - teraz elit tura!" (projektu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) odbyło się spotkanie "Czytanie. Zapamiętywanie" poprowadzone  przez Annę Czyżycką - trenera pamięci, uwagi, twórczego rozwiązywania problemów.

 

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013