« powrót

Wakacje 2018 - sierpień

Wycieczka do Muzeum Lotnictwa w Krakowie, wyjazd do Rabkolandu, przejazd Bieszczadzką Kolejką Leśną, wyjazd do kina HELIOS w Rzeszowie i kina Farys w Bieczu, rajskie ślizgawki w Krynicy, wycieczka krajoznawcza na Liwocz, wyjazdy do Parku Linowego, ognisko z pieczeniem kiełbasek, warsztaty sznurkowe, nauka tańca, warsztaty wokalne, plenery malarskie i zabawy na świeżym powietrzu, gry sprawnościowe, konkursy i niespodzianki – Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie wraz z filiami w Harklowej i Święcanach dla dzieci i młodzieży spędzających wakacje w gminie przygotował wiele atrakcji.

„Wokalne poniedziałki”, „Wtorki ze sztuką”, „Roztańczone środy”, „Piątkowe warsztaty w bibliotece” – to nazwy bloków, w ramach których codziennie w lipcu i sierpniu organizowane były bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży .

W trakcie spotkań znalazł się czas na rozwijanie zdolności wokalnych, tanecznych i plastycznych, gry ruchowe oraz zabawy integracyjne. Największym zainteresowaniem cieszyły się organizowane przez GOKiCz wyjazdy.  Dzieci i młodzież odwiedziły Kraków, Bieszczady, Biecz, Krynicę, Rabkę, Górę Liwocz, kino HELIOS w Rzeszowie oraz Jasło. Były zabawy na świeżym powietrzu, tańce integracyjne, warsztaty plastyczne, konkursy i wiele niespodzianek. Na zajęciach powstały sznurkowe obrazy, rzeźby z gliny i różnorodne ozdoby.

           Łącznie z oferty wakacyjnych zajęć, skierowanej do dzieci i młodzieży, skorzystało blisko 1000 osób.

Wycieczki organizowane w czasie wakacji dofinansowane zostały przez Wójta Gminy Skołyszyn z funduszy Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013