« powrót

Gminny Przegląd Piosenki Religijnej

1. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie


2.Cel przeglądu:
- popularyzacja pieśni religijnych, kolęd i pastorałek
- prezentacja umiejętności wokalnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów


3.Termin i miejsce przeglądu:
Przegląd odbędzie się w dniu 28 stycznia 2015 r. /środa/, o godz. 930 w sali widowiskowej GOKiCz w Skołyszynie. (Przy dużej ilości zgłoszeń przegląd zostanie podzielony na dwa dni).


4. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 21.01.2015 r.
Karty zgłoszeń prosimy przesłać na adres:
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
38-242 Skołyszyn 283
e-mail gok@skolyszyn.pl


5.Uczestnicy:
Uczestnikami przeglądu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Skołyszyn soliści i zespoły wokalno-muzyczne.
Każdy uczestnik przeglądu wykonuje tylko jeden utwór z własnym akompaniamentem, osoby towarzyszącej lub półplaybeckiem nagranym na płycie CD – dobrej jakości.


6.Kryteria oceny:
Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie uczestników zwracając szczególną uwagę na umiejętności wokalne wykonawców, dykcję, interpretację, stopień trudności wykonywanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny.
Wykonawcy oceniani będą w trzech grupach wiekowych;
I grupa – szkoła podstawowa klasy 0-III
II grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI
III grupa – gimnazjum
oraz w kategoriach:
- soliści
- zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne


7. Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych:
1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, do celów niniejszego Konkursu i innych celów promocyjnych, na co Rodzic, Opiekun prawny wyraża zgodę.
2. Rodzic, opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w szczególności w formie fotografii wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Rozpowszechnienie może wystąpić wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez GOKiCz w Skołyszynie.


8.Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji patronujących.


Kontakt w sprawie konkursu – tel. 013/4491017, gok@skolyszyn.pl .


Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w regulaminie.

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013