« powrót

Spotkanie autorskie z Andrzejem Stanisławem Sepiołem

Jedenastego czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyło się spotkanie autorskie z Andrzejem Stanisławem Sepiołem – autorem książki „ Harklowa kolebką przemysłu naftowego w powiecie jasielskim 1861-2022”.

Andrzej Stanisław Sepioł – poeta, prozaik, dramaturg, z zamiłowania historyk i regionalista. W latach 1979-1983 kształcił się w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. W 1988 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Jako prozaik zadebiutował artykułem: „Rozwój szkolnictwa na terenie Harklowej do końca XIX wieku” („Rocznik Jasielski”, t.VI, Jasło 2006, ss. 22). Wydał dwie książki: „Udział obwodu jasielskiego w powstaniu styczniowym (wydawca Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Jasło 2009, ss. 136) i „Harklowa kolebką przemysłu naftowego w powiecie jasielskim (1861-2022), wydawca Wydawnictwo Ruthenus, Krosno 2023, ss. 424. Pierwsza z publikacji stanowi jak dotąd najszersze opracowanie dotyczące udziału mieszkańców regionu jasielskiego w powstaniu styczniowym. W drugiej przedstawiono dzieje jednej z najstarszych w Polsce i na świecie kopalni ropy naftowej, a także dwanaście życiorysów osób związanych z naftą, które trwale wpisały się w historię powiatu jasielskiego. Jako poeta zadebiutował wierszami: „Plany duszy” i „Przedziwnej wyobraźni pozy” („Akant” nr 5 (304) z maja 2021 r.) W 2023 r. wydał dramat historyczny: „Mieszko Lambert” (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza w Warszawie, ss. 146), napisany niemal w całości wierszem rymowanym. Dramat ten przedstawia m. in. prehistoryczne korzenie państwa polskiego, nawiązuje do twórczości Teodora Parnickiego, Waldemara Łysiaka, Cypriana Kamila Norwida i zawiera liczne odniesienia do stosunków polsko-czeskich i polsko-niemieckich. W latach 2021-2024 Sepioł współpracował z bydgoskim „Akcentem”, czego pokłosiem jest książka poetycka: „Przedziwnej wyobraźni pozy”.

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013