Kalendarz

maj 2022

2022

1

maj
2022

2

maj
2022

3

maj
2022

4

maj
2022

5

maj
2022

6

maj
2022

7

maj
2022

8

maj
2022

9

maj
2022

10

maj
2022

11

maj
2022

12

maj
2022

13

maj
2022

14

maj
2022

15

maj
2022

16

maj
2022

17

maj
2022

18

maj
2022

19

maj
2022

20

maj
2022

21

maj
2022

22

maj
2022

23

maj
2022

24

maj
2022

25

maj
2022

26

maj
2022

27

maj
2022

28

maj
2022

29

maj
2022

30

maj
2022

31

maj

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013