Zasady przyjmowania darów książkowych

« powrót

Zasady przyjmowania darów książkowych  przez biblioteki

Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

 

 

1. Dary przyjmowane są zarówno od instytucji, jak i od osób prywatnych.

2. Rok wydania książek nie może przekraczać ostatnich 10 lat.

3. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia selekcji otrzymanych darów wg następujących kryteriów:

– zgodność z profilem gromadzenia zbiorów,

– liczba posiadanych egzemplarzy danego tytułu,

– stan fizyczny publikacji

4. Nie przyjmujemy książek zniszczonych (zawilgoconych, poplamionych, brudnych), podręczników, gazet, kaset VHS, kaset magnetofonowych, płyt CD.

5. Ograniczenie ze względu na stan fizyczny i rok wydania darów nie dotyczy zbiorów o tematyce regionalnej.

6. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zastrzega sobie prawo włączenia do księgozbioru jedynie wybranych pozycji. Dary odrzucone w wyniku selekcji mogą zostać przekazane bezpłatnie do innych bibliotek, jednostek, organizacji lub przeznaczone na akcje czytelnicze typu „bookcrossing” czy „książka za złotówkę” – dochód ze sprzedaży przeznaczony jest wyłącznie na zakup nowości do biblioteki.

7. Prosimy o przemyślane decyzje, gdyż Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie nie zwraca przekazanych darów. Przekazanie darów odbywa się po zapoznaniu darczyńcy z niniejszymi zasadami na podstawie ustnego porozumienia i jest równoznacznez ich akceptacją.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013