pracujace soboty 2023

« powrót

Pracujące soboty w bibliotece‼

W 2023 biblioteki w Skołyszynie, Harklowej i w Świecanach będą udostępniać swoje zbiory także w wybrane soboty.

Biblioteki czynne w soboty to efekt realizacji „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

 

BIBLIOTEKI  BĘDĄ PRACOWAĆ W SOBOTY WEDŁUG HARMONOGRAMU:

STYCZEŃ

14.01. - BIBLIOTEKA W SKOŁYSZYNIE

28.01. - BIBLIOTEKA W HARKLOWEJ

LUTY

11.02. - BIBLIOTEKA W SKOŁYSZYNIE

25.02 - BIBLIOTEKA W ŚWIĘCANACH

MARZEC

11.03. - BIBLIOTEKA W SKOŁYSZYNIE

18.03. -  BIBLIOTEKA W HARKLOWEJ

 25.03 - BIBLIOTEKA W SKOŁYSZYNIE

KWIECIEŃ

01.04 - BIBLIOTEKA W SKOŁYSZYNIE

15.04. - BIBLIOTEKA W ŚWIĘCANACH

22.04 - BIBLIOTEKA W SKOŁYSZYNIE

MAJ

 13.05 - BIBLIOTEKA W SKOŁYSZYNIE

 27.05 - BIBLIOTEKA W HARKLOWEJ

CZERWIEC

10.06. - BIBLIOTEKA W SKOŁYSZYNIE

17.06. - BIBLIOTEKA W ŚWIĘCANACH

LIPIEC

01.07. - BIBLIOTEKA W HARKLOWEJ

SIERPIEŃ

26.08. - BIBLIOTEKA W ŚWIĘCANACH

WRZESIEŃ

 09.09 - BIBLIOTEKA W HARKLOWEJ

16.09. - BIBLIOTEKA W SKOŁYSZYNIE

23.09. - BIBLIOTEKA W SKOŁYSZYNIE

PAŹDZIERNIK

07.10. - BIBLIOTEKA W ŚWIĘCANACH

14.10. - BIBLIOTEKA W SKOŁYSZYNIE

28.10. - BIBLIOTEKA W SKOŁYSZYNIE

LISTOPAD

04.11 - BIBLIOTEKA W HARKLOWEJ

25.11 - BIBLIOTEKA W SKOŁYSZYNIE

GRUDZIEŃ

 09.12. - BIBLIOTEKA W SKOŁYSZYNIE

16.12. - BIBLIOTEKA W ŚWIĘCANACH

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013