Jak zostać czytelnikiem?

« powrót

Czytelnikiem Bibliotek Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie może zostać każdy. Zapisać się do wypożyczalni można w Skołyszynie, Harklowej i Święcanach. We wszystkich tych miejscach obowiązuje Regulamin Wypożyczalni.

By zostać czytelnikiem należy:

  • przyjść do Biblioteki
  • okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie) lub legitymację szkolną (osoby niepełnoletnie)
  • dzieci i młodzież do lat 18 muszą posiadać karty zapisu i karty zobowiązań podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych, do zapisania dziecka potrzebny jest jego PESEL
  • zapoznać się z Regulaminem Wypożyczalni i podpisać kartę zapisu i kartę zobowiązań

W każdej Bibliotece czytelnik może jednorazowo pożyczyć 5 książek na okres 30 dni.

Aby skorzystać na miejscu z materiałów znajdujących się w czytelniach i wypożyczalniach /książek, czasopism/ należy zostawić u dyżurującego bibliotekarza ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument z fotografią).

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013