Aktualne wydarzenia

GOKICZAKI 2022

REGULAMIN AKCJI „GOKICZAKI 2022”   1. POSTANOWIENIA OGÓLNE   1.1. Organizatorem akcji „GOKICZAKI 2022” jest Gminny Ośrodek Kultury…

więcej »

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013