« powrót

NARODOWE CZYTANIE W SKOŁYSZYNIE

Fragmenty „Lalki” można było usłyszeć w piątek, 4 września, na placu obok Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, gdzie najpopularniejsze dzieło Bolesława Prusa czytali samorządowcy, przedstawiciele różnych zawodów oraz młodzież gimnazjalna. Wszystko za sprawą ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie". 

Narodowe Czytanie to akcja zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczpospolitej. W zeszłym roku w niemal 2 000 miejscowości w całej Polsce odbyło się wspólne czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Jej celem jest promocja polskiej kultury, popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.

  Spotkanie rozpoczęła dyrektor GOKICz w Skołyszynie Marta Gąsiorowska witając zebranych gości, następnie fragmenty "Lalki" czytali: Wójt Gminy Skołyszyn - Zenon Szura; Sekretarz Gminy Skołyszyn - Janina Byczek; Skarbnik Gminy Skołyszyn - Jacek Kędzior; Małgorzata Rąpała (Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach), Małgorzata Berkowicz (Bank Spółdzielczy w Skołyszynie),  Urszula Czerwińska (Zespół Szkół Publicznych w Skołyszynie), Agnieszka Lisiak (poetka, autorka książki "Życie towarzyskie XIX wieku) oraz druh Stanisław Święch  - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Na „Narodowe Czytanie” licznie przybyła młodzież z Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie, a jej przedstawiciele także wystąpili na scenie, prezentując publiczności swój talent aktorski. W spotkaniu udział wzięli również uczestnicy zajęć ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach.

Całość uświetnił występ wokalny Marzeny Sendeckiej, uczestniczki zajęć wokalnych w GOKiCz w Skołyszynie.

Piękne kostiumy tamtej epoki, styl i język, pięknie przedstawiony przez czytających sprawiły, iż słuchacze i przypadkowi przechodnie choć na chwilę mogli odczuć klimat tamtej epoki.

W ramach "Narodowego Czytania" odbyło się również spotkanie "Życie towarzyskie w XIX wieku", które poprowadziła Agnieszka Lisak.

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013