« powrót

XX GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ KOLĘD I PASTORAŁEK 2022

REGULAMIN

 

 

1. Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

2.Cel przeglądu:

- ożywienie tradycji kolędowania;

- poznawanie tradycyjnych kolęd i pastorałek jak również mniej znanych i zapomnianych oraz pieśni

  religijnych;

- umiejętność śpiewu zespołowego;

- prezentacja efektów pracy młodych wykonawców i ich nauczycieli.

3. Przedmiot konkursu:

- przedmiotem konkursu jest artystyczne wykonanie dowolnej kolędy, pastorałki lub pieśni religijnej

- warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych

  osobowych.

4.Termin i miejsce przeglądu:

Przegląd odbędzie się w dniach: 

26 stycznia 2022 r. /środa/, godz. 830szkoła podstawowa klasy IV-VI i VII-VIII

27 stycznia 2022 r. /czwartek/, godz. 830dzieci w wieku przedszkolnym i szkoła podstawowa klasy I-III.

Przegląd odbędzie się w sali widowiskowej GOKiCz w Skołyszynie z uwzględnieniem konieczności podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przegląd będzie uzależniony od sytuacji epidemiologicznej i aktualnych obostrzeń. W zależności od sytuacji epidemiologicznej, przegląd może odbyć się w formule on line.

5. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 14.01.2022 r.

Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1, wraz z załącznikiem nr 2 prosimy przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 283

e-mail: gok@skolyszyn.pl.

6.Uczestnicy:

Uczestnikami  przeglądu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Skołyszyn: soliści oraz zespoły wokalno-muzyczne, chóry szkolne i schole.

Każdy uczestnik przeglądu wykonuje tylko jeden utwór z własnym akompaniamentem, osoby towarzyszącej lub półplaybeckiem nagranym na  płycie CD – dobrej jakości.

7.Kryteria oceny:

Jury powołane przez organizatora oceniać będzie uczestników zwracając szczególną uwagę na umiejętności wokalne wykonawców, autentyczność prezentacji i interpretacji, muzykalność wykonawców, aranżację, dobór repertuaru oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Wykonawcy oceniani będą w czterech grupach wiekowych:

Soliści, zespoły:

I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 – 6 lat)

II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III

III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI

IV grupa – szkoła podstawowa klasy VII i VIII

8.Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji patronujących.

9. Informacje dodatkowe:

- informacji i dodatkowych wyjaśnień udziela Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie; tel. 13 449 10 17,

- udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację materiałów z przebiegu konkursu,

- organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.

 

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa, które są niezbędne do organizacji XX GMINNEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI RELIGIJNEJ KOLĘD I PASTORAŁEK, który odbędzie się w dniach  26-27 stycznia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z dn. 04.05.2016 r.) Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednak niezbędne dla uczestnictwa w konkursie, a ich niepodanie uczestnictwo takie uniemożliwia. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, które skutkuje usunięciem z listy uczestników konkursu.

 

  

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013