« powrót

BOOM na komiksy i gry planszowe w bibliotece

Dnia 15.11.2021 r. odbyły się warsztaty biblioteczne dla dzieci z klasy I szkoły podstawowej ZSP w Skołyszynie. W zajęciach udział wzięło 13 dzieci. W trakcie zajęć poruszony został temat emocji dzieci i sposobów radzenia sobie z nimi. Warsztaty zostały przygotowane
w oparciu o komiks „Smerfy i świat emocji. Smerfetka jest takim samym smerfem jak inne” Na początku dzieci przy pomocy dostępnych obrazków przyporządkowały swój nastrój do danej ilustracji. Po wykonaniu tego zadania, na dywanie umieszczone zostały dwie szarfy, zatytułowane „emocje pozytywne” i „emocje negatywne”. Zadaniem dzieci było przyporządkowanie obrazków w odpowiednie miejsca. Następnie, na zajęcia został zaproszony gość specjalny – maskotka smerfa, który towarzyszył dzieciom w zajęciach. Po odczytaniu treści komiksu i jego krótkim streszczeniu dzieci odpowiadały na pytania do tekstu. W kolejnej części, prowadzący odczytywał błędnie sformułowane komunikaty, jak np.: Ale się cieszę! Moja ulubiona gra nie działa. Dzieci miały za zadanie ocenić, czy komunikat został sformułowany właściwie i ewentualnie go poprawić. Następnie, przy użyciu postaci dwóch różnych smerfów, dzieci zostały podzielone na grupy. Zadaniem każdej grupy było ustawienie się w rzędzie, przy czym pierwsza osoba musiała stanąć przed ścianą. Każde dziecko otrzymało kartkę i kredkę. Ostatnie dziecko z każdej grupy zostało poinformowane o tym, jaką emocję ma narysować na kartce opartej o plecy osoby, która stoi przed nim itd. Zwyciężyła grupa, która najtrafniej odrysowała ilustrację. Na zakończenie zajęć dzieci zostały poproszone o wspólną ocenę przebiegu warsztatów

Dnia 16.11.2021 r. na zajęcia biblioteczne przybyli uczniowie z klasy V, ZSP w Skołyszynie. Warsztaty, w których udział wzięło 14 dzieci zostały przygotowane w oparciu o komiks pt.: „Kamila i konie”. Zadaniem wprowadzającym w tematykę zajęć było rozszyfrowanie kodu literowego, do którego hasłem było słowo „marzenia”. Następnie stworzony został klasowy słoik marzeń, do którego dzieci wrzucały kartki z zapisanymi przez siebie marzeniami, według odpowiedniej instrukcji. Po tym zadaniu , dzieci tańczyły w rytm muzyki, a po jej zatrzymaniu, miały powiedzieć coś miłego osobie znajdującej się po prawej stronie. Później odbyła się pogadanka na temat tego, o czym dzieci marzą i jak ważne jest docenianie własnej wartości. Prowadząca odczytała także tekst komiksu i omówił go wspólnie z dziećmi. Na zakończenie zajęć, dzieci usiadły w okręgu i odrysowały na kartce swoją dłoń oraz podpisały ją swoim imieniem. Następnie każdy przekazał kartkę swojemu sąsiadowi po prawej stronie. Zadaniem każdego dziecka było wpisanie jednej pozytywnej cechy osoby, której ręka była odrysowana na kartce. Kartki krążyły w kole do momentu powrotu do właściciela. Celem zadania było uświadomienie dzieciom ich wartości, tego, jak postrzegane są przez otoczenie oraz  jak ważne jest, aby pielęgnować swoje plany i marzenia. Na zakończenie zajęć prowadzący przekazał wychowawcy klasy, stworzony wcześniej słoik marzeń, do ponownego omówienia z dziećmi za jakiś czas.

 

Jadwiga Gorczyca

GOKiCz w Skołyszynie

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013