« powrót

Dzień Dziecka .Gra terenowa

ZASADY GRY "TROPAMI DOBREJ ZABAWY" /1 CZERWCA 2021 r../
 
1. Zabawa ma charakter indywidualnej gry terenowej.
2. W grze uczestniczyć mogą grupy dzieci w wieku 3-10 lat pozostające pod opieką opiekunów przez cały czas trwania gry.
Opiekunem grupy może być opiekun prawny jednego z członków grupy lub osoba upoważniona przez opiekunów prawnych uczestników do opieki nad dziećmi w czasie trwania gry.
Za bezpieczeństwo uczestników biorących udział w grze odpowiadają opiekunowie.
3. Uczestnicy zabawy rozpoczynają grę zgłaszając swoją chęć uczestnictwa w bibliotece w Skołyszynie.
4. Uczestnicy gry będą musieli dotrzeć w oznaczone miejsca i uzupełnić kartę pracy. Kartę pracy z zadaniami będzie można pobrać w bibliotece, w godz. 9.00 -16.30.
5. Wszystkie dzieci, które prawidłowo rozwiążą przygotowane łamigłówki otrzymają niespodziankę.
6. Uczestnik/dziecko może wziąć udział w zabawie tylko jeden raz.
7. Sprawdzanie poprawności rozwiązań i odbiór niespodzianek będą odbywać się w bibliotece, w punkcie wydawania kart pracy, do godz. 17.00.

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013