« powrót

Skontrum w bibliotekach

W tym roku biblioteki w Skołyszynie i w Święcanach  mają obowiązek przeprowadzenia skontrum, czyli inwentaryzacji całego księgozbioru.

Podstawę prawną przeprowadzania inwentaryzacji stanowi Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283).

Rozporządzenie określa m.in. częstotliwość przeprowadzania kontroli i tak skontrum powinno być przeprowadzane: co najmniej raz na 5 lat - w bibliotekach z wolnym dostępem do półek.

W czasie takiego przedsięwzięcia konieczne jest zamknięcie biblioteki dla czytelników. Dlatego wykorzystujemy okres zamknięcia instytucji kultury i przeprowadzamy go teraz!

Skontrum polega na sporządzeniu aktualnego spisu posiadanych książek. Trzeba też sprawdzić wszystkie książki na regałach w bibliotece. W tym celu otwierana jest każda książka i sprawdzana jest, czy dane zgadzają się z zapisem w inwentarzu oraz czy nie ma wewnątrz jakichś uszkodzeń (czy nie brakuje stron).  Każda książka zostaje zarejestrowana i oznaczona w protokole, zdjęta z półki, oczyszczona, a następnie wraca na także oczyszczoną półkę w obowiązkowej, alfabetycznej kolejności oraz w podziale na działy wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD).

Warto zauważyć, że księgozbiór na koniec 2019 roku w bibliotece w Skołyszynie liczył  12 592 egzemplarzy, a w bibliotece w Święcanach 10 026 woluminów.

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013