« powrót

FERIE 2020

W tym roku ferie zimowe w Skołyszynie minęły bardzo szybko. To wszystko za sprawą bogatego programu wycieczek i zajęć, w których mogli uczestniczyć młodzi mieszkańcy naszej gminy. Zabawy na interaktywnym dywanie, wycieczka do wrotkarni, kulig, warsztaty robienia gniotków i zabawy masą nienewtonowską, wyjazd do kina HELIOS i BWA w Krośnie, wyjazdy do kręgielni i sali zabaw, ognisko z pieczeniem kiełbasek, warsztaty chemiczne, batik i zabawy graficzne, warsztaty wokalne i taneczne, zabawy na świeżym powietrzu, gry sprawnościowe, konkursy i niespodzianki – Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie wraz z filiami w Harklowej i Święcanach dla dzieci i młodzieży spędzających ferie w gminie przygotował wiele atrakcji.

W czasie ferii zimowych (13-24 stycznia), GOKiCz w Skołyszynie organizował codziennie zajęcia dla dzieci i młodzieży. Dzieci uczęszczające na zajęcia feryjne sprawiły, że w GOKiCz w Skołyszynie oraz w filiach w Harklowej i Święcanach było gwarno i wesoło. Uczestnicy mieli czas na rozwijanie zdolności plastycznych, gry ruchowe oraz zabawy integracyjne. Były warsztaty chemiczne, warszaty baletowe,  zajęcia w bibliotekach, zabawy i konkursy. Dzieci przygotowały rzeźby z masy solnej, grały w gry planszowe oraz budowały z klocków. Odbyły się warsztaty wokalne oraz taneczne. Podczas spotkania z policjantem, o bezpieczeństwie w czasie zimowych ferii z dziećmi i młodzieżą rozmawiał młodszy aspirant Arkadiusz Przybyłowicz.

Największym zainteresowaniem w czasie ferii cieszyły się wycieczki dofinansowane przez Wójta Gminy Skołyszyn z funduszy Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Młodzież odwiedziła wrotkarnię w Rzeszowie i kręgielnie w Jaśle. Młodzi wyjechali również na kulig do Regietowa, połączony z zabawami na świeżym powietrzu i ogniskiem. Odbył się wyjazd do kina Helios oraz Biura Wystaw Artystycznych  w Krośnie.  Najmłodsi, odwiedzili salę zabaw w Jaśle.

Z oferty feryjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie skorzystało blisko 500 dzieci z gminy Skołyszyn.

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013