« powrót

Monitoring

 

 Informujemy, iż budynek GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I CZYTELNICTWA W SKOŁYSZYNIE  i jego otoczenie są monitorowane.

 

  • administratorem systemu monitoringu jest Gminny Osrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
  • monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
  • podstawą przetwarzania są przepisy ustawowe
  • zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 14 dni
  • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych
  • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • kontakt do Inspektora Ochrony Danych email iod@skolyszyn.pl

 

 

 

 

Zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego  w otoczeniu budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób zabezpieczenia, a także możliwość udostępniania zgromadzonych danych określa REGULAMIN funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.

Monitoring stanowi własność Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.

 
 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013