« powrót

XVIII GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ KOLĘD I PASTORAŁEK

REGULAMIN

 

1. Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

2.Cel przeglądu:

- popularyzacja pieśni religijnych, kolęd i pastorałek

- prezentacja umiejętności wokalnych dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych

3.Termin i miejsce przeglądu:

Przegląd odbędzie się w dniu  29 stycznia 2020 r. /środa/, godz. 830 w sali widowiskowej GOKiCz w Skołyszynie. (Przy dużej ilości zgłoszeń przegląd zostanie podzielony na dwa dni).

4. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 08.01.2020 r.

Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1, wraz z załącznikiem nr 2 prosimy przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 283

e-mail: gok@skolyszyn.pl

5.Uczestnicy:

Uczestnikami  przeglądu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Skołyszyn soliści i zespoły wokalno-muzyczne.

Każdy uczestnik przeglądu wykonuje tylko jeden utwór z własnym akompaniamentem, osoby towarzyszącej lub półplaybeckiem nagranym na  płycie CD – dobrej jakości.

6.Kryteria oceny:

Jury powołane przez organizatora oceniać będzie uczestników zwracając szczególną uwagę na umiejętności wokalne wykonawców, dykcję, interpretację, stopień trudności wykonywanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny.

Wykonawcy oceniani będą w czterech grupach wiekowych;

I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 – 6 lat)

II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III

III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI

IV grupa – szkoła podstawowa klasy VII i VIII

oraz w kategoriach:

- soliści

- zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne

8.Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji patronujących.

Kontakt w sprawie konkursu – tel. 013/4491017, gok@skolyszyn.pl .

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w regulaminie.

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013