« powrót

Będzie więcej nowości w bibliotekach!

Dwa projekty dofinansowane przez MKiDN – będzie więcej nowości w bibliotekach!

Zbiory współczesnej biblioteki powinny mieć charakter dynamiczny, dlatego wymagają stałego dopływu nowych pozycji. Czytelnicy zainteresowani są głównie korzystaniem z nowych książek oraz zbiorów specjalnych. By sprostać tym wymaganiom Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie realizuje zadanie sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".

Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 - 2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży.

W 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie przygotował dwa projekty, które został rozpatrzone pozytywnie.

W ramach Priorytetu 1 Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2014” Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 800,00 złotych. Dotacja ministerialna otrzymana przez GOKiCz w Skołyszynie pozwoli na uzupełnienie księgozbioru w podstawowe pozycje poszukiwane przez czytelników.

W ramach Priorytetu 2 Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych  w roku 2014” GOKiCz w Skołyszynie przygotował wniosek w partnerstwie z Zespołem Szkół Publicznych w Skołyszynie, Zespołem Szkół Publicznych w Święcanach, Szkołą Podstawową w Harklowej oraz Szkołą Podstawową w Przysiekach.

Wniosek dostał wysoką oceną 96,56/100 punktów i został rozpatrzony pozytywnie. Na zakup nowości zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych GOKiCz w Skołyszynie otrzymał dofinansowanie w wysokości 6 700,00 złotych.

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013