« powrót

WIĘCEJ NOWOŚCI W BIBLIOTEKACH!

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie w 2019 roku bierze udział w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” realizowanym w ramach Programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

 

            W ramach Priorytetu 1 - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie otrzymał dofinansowanie w wysokości 6 200,00 złotych. Dotacja ministerialna otrzymana przez GOKiCz w Skołyszynie pozwoli na wzbogacenie księgozbioru o ciekawe nowości wydawnicze dla różnych grup czytelników.

 

            Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 został ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program składa się z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest Biblioteka Narodowa.

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013