« powrót

Jak jest we wnętrzu kalejdoskopu?

Czy na ruchomej platformie pokazującej działanie sił można się dobrze bawić? Jak nadawać i odebrać wiadomość przy użyciu telegrafu akustycznego? Czy można szeptać i być dobrze słyszanym na odległość 20 metrów?

 Odpowiedzi na te pytania znają młodzi mieszkańcy gminy Skołyszyn, którzy 25 lipca 2019 roku odwiedzili Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie. Wyjazd zorganizował Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie w ramach wakacyjnych zajęć.

Dzieci i młodzież samodzielnie przeprowadzały doświadczenia na oryginalnych, dużych urządzeniach rozmieszczonych na sześciu hektarach parkowej zieleni. Doświadczenia z dziedziny optyki, hydrostatyki, akustyki i mechaniki pobudzały do myślenia, uczyły i sprawiały dzieciom dużo radości!

Wycieczka dofinansowana zostały przez Wójta Gminy Skołyszyn z funduszy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Więcej zdjęć:

https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-i-Czytelnictwa-w-Sko%C5%82yszynie-168246029918679/?eid=ARDS_iAFtJNHwrV5D3xczsuCfPkPsMKLi52kRS4QnJLAfUJmHb0rEMK8hrSeZtS9b7htochY1emMh3I2

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013