« powrót

KONKURS OPOWIADANIA BAŚNI BRACI GRIMM

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO

OPOWIADANIA BAŚNI  BRACI GRIMM

„Był sobie raz…”

CELE KONKURSU:

• Popularyzacja twórczości  braci Grimm

• Kształtowanie umiejętności poprawnego i barwnego opowiadania

• Powrót do starej i pięknej tradycji opowiadania bajek i baśni

• Rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości dziecka na piękno literatury

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

ADRESACI I WARUNKI UCZESTNICTWA:

• Do udziału zapraszamy uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Skołyszyn.

• Uczestnik konkursu powinien przygotować do opowiadania jedną, wybraną przez siebie baśń braci Grimm.

• Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

• Organizatorzy zapewniają nagrody książkowe i dyplomy dla laureatów konkursu.

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

GOKiCz w Skołyszynie; 9 kwietnia 2019 r. godz. 8.30

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ : 29 marca 2019 r.

na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa; 38-242 Skołyszyn 283  

lub pocztą elektroniczną: gok@skolyszyn.pl

JURY OCENIAĆ BĘDZIE:

1. Dobór repertuaru

2. Ogólny wyraz artystyczny

3. Ogólną prezentację tematu i konstrukcję wypowiedzi

4. Wprowadzenie dialogu

5. Odpowiednie wykorzystanie limitu czasu

WIĘCEJ INFORMACJI: Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

tel. 13 449 10 89; biblioteka@skolyszyn.pl

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji patronujących

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013