« powrót

Inicjatywy w 2018 roku

Inicjatywy służące szczytnym celom sprawiają, że Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie  odgrywa ważną rolę społeczną w swoim bezpośrednim otoczeniu. Oferując mieszkańcom przestrzeń, współpracę i możliwość sprawdzenia się w działaniu, pomaga im rozwijać zdolności, poszerzać wiedzę i kształtować relacje w otoczeniu. W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie przygotował 7 różnorodnych projektów, adresowanych do dzieci i młodzieży i dorosłych, współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 

Projekt Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie "Tu, czy tam? Czytamy!", który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, realizowany był od czerwca do grudnia 2018 roku. Dzięki udziałowi w licznych imprezach organizowanych w ramach projektu, dzieci i młodzież miała okazję uczestniczyć w bieżącym życiu kulturalnym oraz  poznać współczesne dzieła literackie. Cotygodniowe spotkania z dziećmi, których stałym elementem było głośne czytanie odbywały się w trzech filiach biblioteki. W ramach projektu zorganizowane zostały również m.in.: rodzinny konkurs plastyczny, spotkania dla najmłodszych (Andrzejki, Mikołajki z Mikołajkiem, Tydzień Głośnego Czytania, Urodziny Pluszowego Misia), wyjazd młodzieży na Targi Książki do Krakowa, spotkania z pisarzami (Marcin Brykczyński, Łukasz Dębski, Wiesław Drabik) i ilustratorką Jolą Richter-Magnuszewską, warsztaty dla młodzieży twórczego pisania "Leosje", warsztaty teatralne,  oraz warsztaty dla nauczycieli i  bibliotekarzy.

Kolejnym sukcesem Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie było otrzymanie dofinansowania w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa, o które ubiegało się wiele instytucji i stowarzyszeń. Projekt "NASZA NIEPODLEGŁA -  GMINA SKOŁYSZYN" otrzymał dofinansowanie w wysokości  100% wnioskowanej kwoty. Głównym celem projektu "NASZA NIEPODLEGŁA - GMINA SKOŁYSZYN" było wypracowanie modelu współpracy organizacji społecznych i placówek edukacyjnych przy umacnianiu postawy patriotyzmu lokalnego. W ramach projektu zorganizowano zbiórkę fotografii i dokumentów naszej "Małej Ojczyzny" (z których stworzona została wystawa), zorganizowano warsztaty tworzenia tekstów questów, warsztaty animacji poklatkowej i warsztaty kręcenia spotów, spotkanie z rekonstruktorami historii oraz degustację specjałów z dawnych przepisów. Zorganizowany został rodzinny wieczór patriotyczny, spotkanie integracyjne seniorów z dziećmi oraz warsztaty plastyczno-ekologiczne.

 Biblioteki udział wzięły w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” realizowanym w ramach Programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Dotacja ministerialna otrzymana przez GOKiCz w Skołyszynie pozwoliła na wzbogacenie księgozbioru o 249 nowości wydawniczych dla różnych grup czytelników.

W ramach projektu „Mała książka - wielki człowiek” wyprawki czytelnicze otrzymały  trzylatki, które odwiedziły bibliotekę w Skołyszynie, Święcanach lub Harklowej. Projekt dla trzylatków realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” miał zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Projekt finansowany był ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach Dyskusyjne Kluby Książki (projekt Instytutu Książki) organizowane były spotkania z młodzieżą oraz szkolenia dla pracowników.

W ramach projektu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie podczas "Prozioków 2018" odbyły sie występy zespołów folklorystycznych oraz rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prozioki. Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna Pusta Wola. Nagrody (termosy do przewożenia potraw) otrzymały: KGW z Harklowej, KGW ze Skołyszyna, KGW ze Święcan, KGW z Lisowa oraz KGW z Siepietnicy.

Ponadto w  2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie odbywały się Kursy komputerowe dla dorosłych – 3 grupy /styczeń - maj/. Warsztaty w ramach projektu „Szkolenia komputerowe Twoją szansą” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane były przez Innovo.

 

            Zapraszamy mieszkańców gminy na kolejny rok pełen wydarzeń kulturalnych, warsztatów, spotkań autorskich, konkursów i innych atrakcyjnych niespodzianek do naszej siedziby głównej w Skołyszynie oraz bibliotek w Harklowej i w Święcanach!

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013