« powrót

Konkurs na opowiadanie baśni Jakuba i Wilhelma Grimmów

Regulamin gminnego konkursu czytelniczego na opowiadanie

baśni  Jakuba i Wilhelma Grimmów

„Był sobie raz…”

CELE KONKURSU:

• Popularyzacja twórczości  Jakuba i Wilhelma Grimmów

• Kształtowanie umiejętności poprawnego i barwnego opowiadania.

• Powrót do starej i pięknej tradycji opowiadania bajek i baśni.

• Rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości dziecka na piękno literatury.

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

ADRESACI I WARUNKI UCZESTNICTWA:

• Do udziału zapraszamy uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Skołyszyn.

• Uczestnik konkursu powinien przygotować do opowiadania jedną, wybraną przez siebie baśń braci Grimm.

• Czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.

• Organizatorzy zapewniają nagrody książkowe i dyplomy dla laureatów konkursu.

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

GOKiCz w Skołyszynie; 09 kwietnia 2015 r. godz. 9.30

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ : 26 marca 2015 r.

na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa; 38-242 Skołyszyn 283        

lub pocztą elektroniczną: gok@skolyszyn.pl

JURY OCENIAĆ BĘDZIE:

1. Dobór repertuaru

2. Ogólny wyraz artystyczny

3. Ogólną prezentację tematu i konstrukcję wypowiedzi

4. Wprowadzenie dialogu

5. Odpowiednie wykorzystanie limitu czasu

ZGODA NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, do celów niniejszego Konkursu i innych celów promocyjnych, na co rodzic, opiekun prawny wyraża zgodę.

2. Rodzic, opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie
i rozpowszechnienie wizerunku w szczególności w formie fotografii wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Rozpowszechnienie może wystąpić wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez GOKiCz w Skołyszynie.

 

WIĘCEJ INFORMACJI: Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

tel. 13 449 10 89 ; biblioteka@skolyszyn.pl

 

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji patronujących

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013