« powrót

NARODOWE CZYTANIE w SKOŁYSZYNIE

FOTO: W. KOŁODZIEJ

 

 

 

Fragmenty „Przedwiośnia” można było usłyszeć również 10 września w przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, gdzie najpopularniejsze dzieło Stefana Żeromskiego czytali samorządowcy, przedstawiciele różnych zawodów oraz młodzież.

Spotkanie zorganizowane przez GOKiCz w Skołyszynie i Szkołę Podstawową w Jabłonicy rozpoczęła dyrektor GOKiCz w Skołyszynie Marta Gąsiorowska witając zebranych gości, następnie fragmenty "Przedwiośnia" czytali: Łucja Biernacka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonicy oraz uczniowie SP w Jabłonicy; Wójt Gminy Skołyszyn - Zenon Szura; Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn - Stanisław Pawluś, Sekretarz Gminy Skołyszyn - Janina Byczek; Skarbnik Gminy Skołyszyn - Jacek Kędzior; Małgorzata Berkowicz (Bank Spółdzielczy w Skołyszynie); Dyrektor SP w Skołyszynie - Hubert Hasiak; oraz Małgorzata Kręcisz - Kierownik SDŚ w Przysiekach.

Wszyscy zebrani zaproszeni zostali do obejrzenia wystawy Instytutu Pamięci Narodowej "Ojcowie Niepodległości" oraz drobny poczęstunek.

W ramach projektu "Tu, czy tam. Czytamy!" odbyło się spotkanie z aktorami z Teatru Nowego. Aktorzy, pracując na tekstach "Przedwiośnia" przeprowadzili dla uczniów warsztaty teatralne.

 

 

 

 

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza oraz „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

 

 

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013