« powrót

GMINNY KONKURS OPOWIADANIA POLSKICH LEGEND

Regulamin

GMINNY KONKURS OPOWIADANIA POLSKICH LEGEND

„Dawno, dawno temu…”

 

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

 

CELE KONKURSU:

• Popularyzacja polskich legend

• Kształtowanie umiejętności poprawnego i barwnego opowiadania

• Powrót do starej i pięknej tradycji opowiadania legend

• Rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości dziecka na piękno literatury

 

ADRESACI I WARUNKI UCZESTNICTWA:

•  Do udziału zapraszamy uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Skołyszyn

• Uczestnik konkursu powinien przygotować do opowiadania jedną, wybraną przez siebie polską legendę

• Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut

• Organizatorzy zapewniają nagrody książkowe i dyplomy dla laureatów konkursu

 

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

GOKiCz w Skołyszynie; 10 kwietnia 2018 r. /godz. 08:30/

 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ29 marca 2018 r.

na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa; 38-242 Skołyszyn 283

lub pocztą elektroniczną: gok@skolyszyn.pl

 

JURY OCENIAĆ BĘDZIE:

  1. Dobór repertuaru
  2. Ogólny wyraz artystyczny
  3. Ogólną prezentację tematu i konstrukcję wypowiedzi
  4. Wprowadzenie dialogu
  5. Odpowiednie wykorzystanie limitu czasu

 

ZGODA NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, do celów niniejszego konkursu i innych celów promocyjnych, na co Rodzic, Opiekun prawny wyraża zgodę.

2. Rodzic, opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w  szczególności w formie fotografii wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury i  Czytelnictwa w Skołyszynie. Rozpowszechnienie może wystąpić wyłącznie w  celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez GOKiCz w Skołyszynie.

 

WIĘCEJ INFORMACJI: Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

 tel. 13 449 10 89; 13 449 10 17; gok@skolyszyn.pl

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013