« powrót

Konkurs plastyczny "MOJE PRZYGODY Z MIKOŁAJKIEM"

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zaprasza uczniów klas trzecich i czwartych do udziału  w konkursie plastycznym „Moje przygody z Mikołajkiem”.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „MOJE PRZYGODY Z MIKOŁAJKIEM”

 

1. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie jest organizatorem konkursu plastycznego „Moje przygody z Mikołajkiem”.

2. Konkurs organizowany w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

3.Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci i młodzieży, umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu oraz popularyzacja serii książek
o Mikołajku  R. Goscinnego i J. J. Sempé.  

4. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas trzecich i czwartych szkół podstawowych
z Gminy Skołyszyn.

5. Zadaniem uczniów przystępujących do konkursu jest zilustrowanie wymyślonej przez siebie przygody z Mikołajkiem (bohatera książek R. Goscinnego i J. J. Sempé).  

6. Prace wykonane dowolna techniką, w formacie nie mniejszym niż A4 należy składać do
24 listopada 2017 w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie lub przesłać na adres:

                             Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa

                             Skołyszyn 283                        

                             38-242 Skołyszyn

                             z dopiskiem : KONKURS PLASTYCZNY  

7. Prace należy składać wraz z kartą zgłoszenia.

 8. Na konkurs będą przyjmowane tylko prace wykonane indywidualnie, przez jednego autora.

 9. Jedna osoba na konkurs może zgłosić kilka prac (maksimum 3 prace).

10. Wyklucza się prace z materiałów nietrwałych, które mogą ulec szybkiemu zniszczeniu.

11. Prace ocenione będą przez komisję składającą się z plastyków i bibliotekarzy.

12. Oceniane będą: oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetyka wykonania.

13. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

14. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

15. Autorzy najlepszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.

16. Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

17. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zastrzega sobie możliwość zmian
w regulaminie.

 

 

Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, do celów niniejszego Konkursu i innych celów promocyjnych, na co Rodzic, Opiekun prawny wyraża zgodę.

 

Rodzic, opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie
 i rozpowszechnienie wizerunku w szczególności w formie fotografii wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Rozpowszechnienie może wystąpić wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez GOKiCz w Skołyszynie.


 GOKiCz w Skołyszynie zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania do publikacji
i promocji konkursu prac zgłoszonych do konkursu (na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
 o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz.631, art. 41, 51, 64, 65).

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013