« powrót

Spotkanie przy wigilijnym stole

 

            17 grudnia 2016 roku w Domu Ludowym w Harklowej odbyło się spotkanie „Przy wigilijnym stole” delegacji Kół Gospodyń Wiejskich z Harklowej, Lisowa, Przysiek, Sławęcina, Siepietnicy, Święcan i Skołyszyna. Spotkanie zaszczycili goście m.in. Radni Rady Powiatu Dorota Woźniak, Bogusław Kręcisz i Mariusz Sepioł, Wójt Gminy Zenon Szura, Zastępca Wójta Gminy Stanisław Pawluś, Skarbnik Gminy Jacek Kędzior, Sekretarz Gminy Janina Byczek, Sołtys wsi Harklowa Kazimierz Goleń, Przewodnicząca Regionalnej Rady Kobiet Irena Soboń, Prezes Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Roman Piłat, Proboszcz Parafii Harklowa ks. Stanisław Łukasik, radni Rady Gminy Andrzej Świerzowski i Paweł Szot, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Harklowej Magdalena Dranka Żywiec, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kunowej Mariola Krygowska, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Handlu Wojciech Kras, Dyrektor GOKiCz Marta Gąsiorowska oraz członkowie Klubu Seniorów z Harklowej. Spotkanie przy wigilijnym stole uświetniły występy dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Harklowej przygotowane przez Barbarę Łacek i Dorotę Klębę oraz młodzież z KSM w Harklowej. Po powitaniu wszystkich przez Przewodnicząca KGW w Harklowej Annę Wieczorek zaproszeni goście skierowali do zebranych życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Uczestnicy gminnej wigilii tradycyjnie połamali się opłatkiem. Nie zabrakło również śpiewu kolęd i 12 potraw, które przygotowały członkinie KGW .

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013