« powrót

XIV GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ KOLĘD I PASTORAŁEK

1. Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

2.Cel przeglądu:

- popularyzacja pieśni religijnych, kolęd i pastorałek

- prezentacja umiejętności wokalnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

3.Termin i miejsce przeglądu:

Przegląd odbędzie się w dniu  27 stycznia  2016 r. /środa/, godz. 930 w sali widowiskowej GOKiCz w Skołyszynie. (Przy dużej ilości zgłoszeń przegląd zostanie podzielony na dwa dni).

4. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 20.01.2016 r.

Karty zgłoszeń prosimy przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 283

e-mail gok@skolyszyn.pl

5.Uczestnicy:

Uczestnikami  przeglądu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Skołyszyn soliści i zespoły wokalno-muzyczne.

Każdy uczestnik przeglądu wykonuje tylko jeden utwór z własnym akompaniamentem, osoby towarzyszącej lub półplaybeckiem nagranym na  płycie CD – dobrej jakości.

6.Kryteria oceny:

Jury powołane przez organizatora oceniać będzie uczestników zwracając szczególną uwagę na umiejętności wokalne wykonawców, dykcję, interpretację, stopień trudności wykonywanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny.

Wykonawcy oceniani będą w trzech grupach wiekowych;

I grupa – szkoła podstawowa klasy 0-III

II grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI

III grupa – gimnazjum

oraz w kategoriach:

- soliści

- zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne

7. Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych:

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, do celów niniejszego Konkursu i innych celów promocyjnych, na co Rodzic, Opiekun prawny wyraża zgodę.

2. Rodzic, opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w  szczególności w formie fotografii wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Rozpowszechnienie może wystąpić wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez GOKiCz w Skołyszynie.

8.Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji patronujących.

Kontakt w sprawie konkursu – tel. 013/4491017, gok@skolyszyn.pl .

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w regulaminie.

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013